Välkommen till Paul Brunton Stiftelsen

 

Paul Brunton Stiftelsen är en källa för dem som söker en djupare och bredare förståelse av sig själva, sin omgivning och sin Källa.

 

Paul Brunton Stiftelsen är ideell samt politiskt, religiöst och filosofiskt oberoende. Larsons Förlag har donerats till Paul Brunton Stiftelsen.

Uppgiften är att svara för att Paul Bruntons och andra filosofers idéer och skrifter, nu och i framtiden, finns lätt tillgängliga för människor som frågar efter dem.

Denna service kan underlätta människors personliga och andliga utveckling och bidra till en positiv samhällsutveckling på filosofisk grund.

 

För att stiftelsens uppgift ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, krävs en levande förlagsverksamhet med mångfasetterad utgivning, liknande den som har förekommit i Larsons förlag under de snart trettio åren.

Stiftelseformen, utan inblandning av personliga ägar- eller vinstintressen, öppnar möjligheter för den som på ett eller annat sätt önskar stödja stiftelsens arbete.

  

 

 

 

 

 

 

 

Dagens Paul Brunton-citat

 

Paul Brunton Daily Note»
Inspirerande text hämtad från

The Notebooks of Paul Brunton på 15 olika språk

 

Paul Brunton Stiftelsen